رویارویی گارد ساحلی یونان با زیر دریایی ترکیه

بین الملل اروپا

آبهای دریای اژه امروز شاهد رویارویی یک زیردریایی ترکیه با یک کشتی گارد ساحلی یونان بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، در پی ورود یک کشتی گارد ساحلی یونان به آبهای سرزمینی ترکیه، یک زیر دریایی ترکیه به محل اعزام شد.

این اتفاق بعد از آن رخ داده است که حوالی ظهر امروز یک کشتی گارد ساحلی یونان که از پایگاه کوش حرکت کرده بود وارد آبهای سرزمینی ترکیه شده و با نزدیک شدن به کشتی های ماهیگیری ترکیه از آنها می خواهد که منطقه را به مدت 2 ساعت ترک کند.

در پی این اقدام یک زیر دریايی ترکیه از بندر مارماریس به منطقه اعزام شده و خود را در مقابل کشتی یونانی به سطح آب ظاهر می کند و کشتی یونانی را مجبور به خروج از آبهای سرزمینی ترکیه می کند و این رویارویی حدود ساعت 15:20 پایان می یابد.