محمدعلی رامین در گفتگو با ایلنا؛

مذاکره با ظالم مستبد، بی مورد و بی نتیجه است

سیاست خارجی,محمدعلی رامین,همایش منهای عزت بعلاوه تحریم

در طول یکسال گذشته جایگاه ظالم و مظلوم در مذاکرات مشخص نشده است. به گونه ای که باید این مذاکرات در جمع به یک نتیجه برسد و مذاکرات با ظالم مستبد یک مذاکره بی مورد و بی نتیجه است که ما هرچه در این خصوص تلاش کردیم به نتیجه نرسیدیم.

معاون مطبوعاتی دولت محمود احمدی نژاد که از شرکت کنندگان مراسم منهای عزت بعلاوه تحریم بود گفت: تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان از ابتدا دچار توهم شدند و نتوانستند آمریکا را رام کنند

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ محمدعلی رامین در پاسخ به این سوال خبرنگار ایلنا که مذاکرات را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: در بخش مذاکرات باید طرفین شان و منزلت یکدیگر را رعایت کنند و نباید جای ظالم و مظلوم با هم عوض شود.

وی افزود: کشوری که یک ظرفیت علمی به دست می آورد، نباید آن را به راحتی از دست بدهد چراکه هزینه های زیادی در این راه صرف شده است.

رامین افزود: در طول یکسال گذشته جایگاه ظالم و مظلوم در مذاکرات مشخص نشده است. به گونه ای که باید این مذاکرات در جمع به یک نتیجه برسد و مذاکرات با ظالم مستبد یک مذاکره بی مورد و بی نتیجه است که ما هرچه در این خصوص تلاش کردیم به نتیجه نرسیدیم.

وی در خصوص تیم مذاکره کننده هسته ای ایران اذعان داشت: تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان از ابتدا دچار توهم شدند و نتوانستند آمریکا را رام کنند که این خود تبعاتی به همراه خواهد داشت اما به هرحال باید منتظر مذاکرات باشیم.

 

کد N584825