در گفتگو با مهر اعلام شد:

کمیسیون آموزش از توضیحات دانش قانع نشد/ مواضع سیاسی دانش شفاف نیست

سیاست مجلس

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور وزیر پیشنهادی علوم در کمیسیون گفت: در این جلسه وزیر پیشنهادی علوم برنامه‌های کلی خود را ارائه داد، اما در خصوص سابقه سیاسی‌اش موضع‌گیری شفافی نداشت.

قاسم جعفری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به حضور دانش‌آشتیانی وزیر پیشنهادی علوم در کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: دانش در جلسه کمیسیون توضیحات کلی در خصوص برنامه‌های خود برای وزارت علوم ارائه داد که این توضیحات را از گزینه های قبلی وزارت علوم نیز شنیده بودیم.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وی درباره لزوم برنامه‌ریزی در خصوص وضعیت فرهنگی دانشگاه‌ها و تجاری‌سازی دانشگاه نیز برنامه‌هایی ارائه داد که در لیست برنامه‌های نیلی‌احمدآبادی نیز وجود داشت.

وی با اشاره به سوالات نمایندگان در خصوص سابقه سیاسی دانش‌آشتیانی گفت: دانش‌آشتیانی در خصوص عضویتش در حزب مشارکت و حضور در فتنه موضع‌گیری شفافی نداشت و وعده های کلی و چندوجهی برای تغییرات در بدنه وزارت علوم داشت که قابل اتکا نبود.

قاسمی در پایان تصریح کرد: اظهارات دانش‌آشتیانی نتوانست نظر مثبت نمایندگان را جلب کند.