کریمی قدوسی در همایش منهای عزت بعلاوه تحریم؛

اسنادی مبنی بر برگزاری جشن آشتی با آمریکا در چهار آذرماه وجود دارد

سیاست خارجی,کریمی قدوسی,همایش منهای عزت بعلاوه تحریم

ما اسنادی در دست داریم که بیانگر این است در روز چهار آذر و یک روز پس از مذاکرات احتمال برگزاری جشنی با عنوان پیروزی در مذاکرات از سوی دولت وجود دارد.

کریمی قدوسی در خلال همایش منهای عزت بعلاوه تحریم گفت: گفته شده که مذاکرات در مسقط به بن بست رسیده است اما ما در این موضوع اشاره ای نخواهیم کرد و سخنی هم به میان نخواهیم آورد و خط و حرف ما حرف رهبری است.

وی افزود: برداشت ما این است که اگر رهبری چیزی نگفته اند پیامش این است که باید صبر کنید تا مانند ژنو ببینیم چه خواهد شد.

اما اگر پیام رهبری مبنی بر خوشحالی و رضایت بود بی شک می توان دریافت که مذاکرات مثبت ارزیابی شده است.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در همایش منهای عزت بعلاوه تحریم گفت: ما اسنادی در دست داریم که بیانگر این است در روز چهار آذر و یک روز پس از مذاکرات احتمال برگزاری جشنی با عنوان پیروزی در مذاکرات از سوی دولت وجود دارد.

وی ادامه داد: این اسناد بیان می دارند که در این مراسم آقای روحانی به سخنرانی خواهند پرداخت و از برقراری روابط با آمریکا به عنوان پیروزی در مذاکرات هسته ای سخن خواهند گفت.

کریمی قدوسی اظهار داشت: این سخنرانی با اسناد موجود بیانگر این خواهد بود که دولت و تیم مذاکره کننده از توانایی های خود استفاده نمودند و مذاکرات را به نقطه مطلوبی رساندند.

وی در انتها اذعان داشت: به نظر ما توافقی خوب است که در امر به معروف و نهی از منکر، فوردو بتواند به غنی سازی ادامه دهد و بتوان از سانتریفیوژ های نسل هشت در آن استفاده نمود، نه این که سانتریفیوژهای نسل اول، تا آخر از سوی آمریکا به تحمیل کند و تیم مذاکره کننده هسته ای باید کشور به کشور سفر کنند و بگویند وقت آن رسیده تحریم ها لغو شود.

 

کد N584794