هجمه تند علم الهدی به مذاکره کنندگان هسته ای؛

دست دادن با قدرت‌های استکباری معنایش پذیرش تحقیر است

سیاست خارجی,علم الهدی

در یک سال آتی، تحقیر ما در برابر آمریکا در طول 35 سال سابقه نداشته و آیا در تحریم اقتصادی زجری که مردم کشیدند بالاتر از زجر بچه‌های امام حسین(ع) بود؟ و یا آیا تحقیر دشمن را باید بپذیریم در حالی که در کنارش تحریم چند برابر شده و باید پای میز مذاکره بنشینیم و در جهت تنازع در دنیا تحقیر شویم.

خطیب نماز جمعه مشهد در پیام ویدئویی ارسالی به همایش "عزت به علاوه تحریم" گفت: در یک سال آتی، تحقیر ما در برابر آمریکا در طول 35 سال سابقه نداشته و آیا در تحریم اقتصادی زجری که مردم کشیدند بالاتر از زجر بچه‌های امام حسین(ع) بود؟ و یا آیا تحقیر دشمن را باید بپذیریم در حالی که در کنارش تحریم چند برابر شده و باید پای میز مذاکره بنشینیم و در جهت تنازع در دنیا تحقیر شویم.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ آیت‌الله علم‌الهدی تصریح کرد: تحقیر ایران حداقل هزینه‌ای بود که در این یکسال دادیم و نتیجه‌اش از بین رفتن ایران هراسی نبود چرا که دشمن همچنان بر طبل ایران هراسی می‌زند و ما را به ساخت بمب اتمی متهم می‌کند آنچنان که یزید حسین هراسی را به راه انداخت.

خطیب نماز جمعه مشهد گفت: دست دادن با قدرت‌های استکباری معنایش پذیرش تحقیر است البته نباید زحمت مسئولین که با تجویز رهبری به عنوان سرباز به جبهه مذاکره رفتند نادیده بگیریم. ما در خط دولت ستیزی نیستیم چرا که رئیس جمهور را مردم انتخاب کرده‌اند مقام معظم رهبری نیز راه را برای اجرای سیاست‌های دولت ولو آزمایشی باز گذاشته‌اند اما به این نتیجه رسیدیم که شقاوت دشمن بیشتر از این حرف‌هاست.

آیت‌الله علم‌الهدی در پایان با بیان اینکه به هیچ وجه دولت آمریکا قابل اطمینان نیست گفت: دولت و مردم نیز به این جمله رهبری اعتقاد پیدا کردند چرا که تحریم‌ها بر سر جای خود هست نباید بر ادامه این مسیر اصرار داشته باشیم تا در این مسیر تحقیر شویم بلکه باید راهبرد حرکتی را از امام حسین(ع) اخذ کنیم.

کد N584789