"عصائب اهل الحق" امارات را تهدید کرد

بین الملل ایران در جهان

عصائب اهل الحق عراق به دنبال اقدام امارات در قرار دادن نام این گروه در فهرست گروه های تروریستی این کشور را تهدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، حسن سالم رئیس تشکل صادقون در نشست خبری در پارلمان عراق گفت: در قبال موضع مخرب امارات، دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس و ترکیه در قبال عراق نمی توان سکوت اختیار کرد. امارات و کسانی که پشت سر آنها قرار دارند پای داعش را به عراق و منطقه باز کردند.

وی افزود: هر روز شاهد اتهامات جدید از این کشور علیه عراق هستیم که امارات گروههای مقاومت در نیروی مردمی را تروریست معرفی کرده است و این در حالی است که رزمندگان مقاومت جان خود را فدا کرده اند و به دعوت مرجعیت برای جهاد کفایی در دفاع از عراق، سرزمین و مقدسات آن لبیک گفته است.

سالم تاکید کرد: گروههای مسلح موضع روشنی اتخاذ خواهد کرد و ما منتظر روزهای آینده و بازگشت ثبات به عراق هستیم تا به حامیان تروریسم و کسانی که اتهام علیه ما طرح کردند پاسخ دهیم.

وی افزود: دولت عراق نباید در قبال خون عراقی مسامحه کند و باید اقدامی علیه حامیان تروریسم انجام دهد.

شایان ذکر است که امارات اخیرا تعدادی از گروهها از جمله سازمان بدر، عصائب اهل الحق، گردانهای حزب الله و تیپ روز موعود عراق را در فهرست گروههای تروریستی قرار داده است.