اتحادیه اروپا فراخوان سفرا از تل آویو را بررسی می کند

بین الملل اروپا

روزنامه هاآرتض در شماره امروز خود بخشی جدید از سند محرمانه اتحادیه اروپا در خصوص اقدامات بروکسل علیه تل آویو در صورت متوقف نشدن شهرک سازی در سرزمین های اشغالی را منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه در خبر خود می نویسد: در بخشی از سند محرمانه اتحادیه اروپا که در اختیار 28 عضو آن قرار گرفته آمده که در صورت متوقف نشدن ساخت واحدهای مسکونی در سرزمین های فلسطینی، اتحادیه اروپا فراخواندن سفرای خود از تل آویو را در دستور کار قرار می دهد. 

 اتحادیه اروپا سندی محرمانه را میان ۲۸ دولت عضو توزیع کرده که مشتمل بر پیش نویس طرحی برای تحریم رژیم اسرائیل است. بر اساس این طرح، اگر رژیم اسرائیل در کرانه باختری کاری کند که رسیدن به راه حل "دو دولت" را غیرممکن سازد، تحریم هایی علیه این رژیم وضع خواهد شد. 

همچنین از نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا که این سند را از سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا دریافت کرده‌اند، خواسته شده متن این طرح را به طور گسترده توزیع نکرده و آن را به رویت مقامات اسرائیلی نیز نرسانند. با این حال، دیپلمات‌های اسرائیلی در برخی پایتخت های اروپایی، وجود چنین سندی را تایید کرده و جزئیاتی از آن را نیز به دست آورده‌اند. با این حال، آنها نتوانسته اند متن کامل سند را به دست بیاورند.