کلاه 1.884 میلیون یورویی ناپلئون را ببینید

کلاه ناپلئون بناپارت، در یک مزایده در فرانسه به قیمت 1.884 میلیون یورو به کلکسیونری از کره جنوبی فروخته شد.

کلاه 1.884 میلیون یورویی ناپلئون را ببینیدکلاه ناپلئون بناپارت، در یک مزایده در فرانسه به قیمت 1.884 میلیون یورو به کلکسیونری از کره جنوبی فروخته شد.

 

 

 

 

منبع: فیگارو

5252

کد N584490