آلمان خواستار باقی ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا شد

بین الملل اروپا

صدر اعظم آلمان خواستار باقی ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، صدر اعظم آلمان امروز بر ادامه حضور انگلستان در اتحادیه اروپا پافشاری کرد.

آنگلا مرکل که پیشتر به نخست وزیر انگلستان هشدار داده و گفته بود انگلیس درباره اتحادیه اروپا در حال رسیدن به نقطه ای غیر قابل برگشت است، امروز بر ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا پا فشاری کرد.

وی گفت: آنچه که انگلیسی ها درباره ماندنشان در اتحادیه اروپا تصمیم بگیرند مربوط به خود آنها است اما برای ما ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا بسیار مهم است زیرا این کشور نسبت به تمامی جهان باز است.

مرکل برای باقی ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا هر کاری که بتواند انجام خواهد داد.

دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس اعلام کرده است در صورت پیروزی در انتخابات آتی درباره ادامه حضور انگلستان در اتحادیه اروپا همه پرسی برگزار خواهد کرد.