قرائت گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی

مجلس,مجلس شورای اسلامی,تحقیق و تفحص دانشگاه آزاد اسلامی

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی متن کامل گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی را در صحن علنی قرائت کرد.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی متن کامل گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی را در صحن علنی قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، قرائت گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی دومین دستور کار صحن علنی مجلس بود که این گزارش را قاسم جعفری، سخنگوی کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی با حضور در جایگاه سخنرانی صحن علنی قرائت کرد.

 

کد N583763