اعلام اسامی ناطقان جلسه علنی مجلس

مجلس,ناطقان جلسه علنی مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اسامی ناطقان میان دستور صحن علنی امروز را قرائت کرد

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اسامی ناطقان میان دستور صحن علنی امروز را قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ علیرضا منادی سفیدان در صحن علنی مجلس  ناطقان میان دستور را به شرح زیر قرائت کرد:

- حسن تأمینی لیچانی نماینده مردم رشت

- فاطمه رهبر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

- عباسعلی منصوری آرانی نماینده کاشان، آران و بیدگل

- عوض حیدرپور شهرضایی نماینده مردم شهرضا و دهاقان

- میرقسمت موسوی اصل نماینده مردم گرمی

کد N583734