نمایندگان با برگزاری جلسه نوبت عصر مجلس مخالفت كردند

مجلس,مجلس شورای اسلامی

نمایندگان مجلس با برگزاری جلسه علنی برای نوبت عصر امروز مخالفت کردند و مجلس شورای اسلامی با یك نوبت به كارخود پایان می دهد

نمایندگان مجلس با برگزاری جلسه علنی برای نوبت عصر امروز مخالفت کردند و مجلس شورای اسلامی با یك نوبت به كارخود پایان میدهد

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ علی لاریجانی در صحن علنی  مجلس  با بیان اینکه برگزاری جلسات علنی نوبت عصر مجلس منوط به رأی نمایندگان است و با مخالفت آنها صحن علنی بعدازظهر برگزار نمی شود.

 

کد N583684