با تصویب مجلس شورای اسلامی، دولت موظف شد؛

افزایش برداشت از میادین مشترک و تولید محصولات پتروشیمی

مجلس,محصولات پتروشیمی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی و دائمی شدن احکام بودجه با بند الحاقی 2 به ماده یک موافقت کردند و طی آن دولت مکلف شد با اتخاذ تدابیر لازم و رعایت قانون سهم برداشت ایران از نفت خام، میعانات گازی و گاز را از مخازن مشترک تا 10 سال آینده به میزان کشورهای دارای مخازن مشترک برساند.

دولت موظف است بر اساس طرح اصلاح موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دائمی شدن احکام بودجه سهم برداشت ایران از نفت خام، میعانات گازی از میادین مشترک را به میزان برداشت کشورهای دارای مخازن مشترک برساند و تولید محصولات پتروشیمی و ظرفیت پالایش نفت را افزایش دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی و دائمی شدن احکام بودجه با بند الحاقی 2 به ماده یک موافقت کردند و طی آن دولت مکلف شد با اتخاذ تدابیر لازم و رعایت قانون سهم برداشت ایران از نفت خام، میعانات گازی و گاز را از مخازن مشترک تا 10 سال آینده به میزان کشورهای دارای مخازن مشترک برساند.

بر اساس این گزارش؛ دولت موظف است طی همین مدت ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی را به حداقل یکصد تن در سال و ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی در داخل کشور را به حداقل پنج میلیون بشکه در روز افزایش دهد.
همچنین نمایندگان بند الحاقی به ماده یک طرح ذکر شده را برای اصلاح به کمیسیون ارجاع و کلیات ماده یک را با 161 رای موافق در برابر چهار رای مخالف به تصویب رساندند بنابراین به دلیل حذف ماده 2 نمایندگان بررسی ماده 3 از طرح الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت را آغاز کردند.

 

کد N583539