عضو فراکسیون رهروان: مخالفان وزیر پیشنهادی علوم، توسط یک گروه مدیریت می شوند

فخرالدین احمدی دانش آشتیانی,فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت,مجلس نهم

عضو فراکسیون رهروان معتقد است: سیاسی کاری در مجلس از سوی برخی ازنمایندگان مخالف به اوج خود رسیده است.

ابراهیم نکو در گفت وگو با خبرآنلاین در خصوص اظهارات وزیر پیشنهادی علوم در نشست فراکسیون رهروان ولایت،گفت:آقای آشتیانی در این نشست گفت ما در بحث فتنه همان خط قرمز رهبری را قبول داریم و تعلقی به جریان فتنه ندارم و عضویتم در حزب مشارکت هم زمانی بود که این جریان رسمیت داشت و بعد از رخدادهای فتنه 88 همسویی با آنها نداشتم.
وی درباره نگاه منتقدان وزیر پیشنهادی به این سخنان، گفت: آنها می گفتند اگر وزیر پیشهادی حرف های ما را نفی کند ما قبول می کنیم ، ولی وقتی ایشان به صراحت مواضع سیاسی خود را بیان کرد، این افراد همان حرفهای خود را می زدند و این نشان دهنده تناقض در صحبت های مخالفان است.
وی افزود:آقای آشتیانی به صراحت گفت در جریان فتنه حضوری نداشته است، اما برخی از آقایان به گونه ای اظهار نظر می کنند که انگار ایشان درآن وقایع دخیل بوده است.
نکو که معتقداست برخی از مخالفان ازبیرون مجلس ، نمایندگان مخالف رایاری می کنند، تصریح کرد:در مجلس گروهی از نمایندگان به دنبال چهره ای هستند که حداقل انتظارات آنها را برآورده کند تا کماکان این گروه از نمایندگان بتوانند نفوذ خود را حفظ کنند.
وی که می گفت شاهدیم که سیاسی کاری در مجلس از سوی برخی ازنمایندگان مخالف به اوج خود رسیده است و آنها براساس استنباط شخصی خود قضاوت می کنند، اظهار داشت: گروهی که مخالفان را مدیریت می کنند همه سعی خودرا بر این گذاشتند که مانع حضور وزیری شوند که نگاه دولت را دنبال می کند.
وی گفت:هیچ کس از جنبه علمی نمی تواند ایراد به آقای آشتیانی وارد کند و بیشتر خط فکری وزیر ،مساله مورد بحث مخالفان است.

/17212

کد N583253