آغاز جلسه علنی امروز مجلس

مجلس

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک در مورد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه‌ اصلاح قانون مالیات‌های‌ مستقیم‌ و اصلاحات بعدی‌ آن در دستور كار امروز مجلس قرار دارند.

جلسه علنی امروز صبح مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل آغاز شد.

به گزارش ایلنا، جلسه علنی امروز (دوشنبه 26 آبان) مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر علی لاریجانی راس ساعت 8:13 دقیقه آغاز به کار کرد.

محمدحسین فرهنگی دستور کار جلسه علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد.

1- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن (تقاضای‌ تغییردستور درجلسه‌علنی‌مورخ7/8/1393به‌تصویب‌رسید)

2- گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات ‌وفناوری در مورد تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی (در اجرای ‌ماده 214 آیین‌نامه ‌داخلی‌ مجلس‌ شورای‌اسلامی)

3- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک در مورد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر (سلب‌ یک‌فوریت از دوفوریت این طرح درجلسه علنی‌مورخ3/4/1393 به‌تصویب رسید)

4- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه‌ اصلاح قانون مالیات‌های‌ مستقیم‌ و اصلاحات بعدی‌ آن (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 3/8/1391 به تصویب رسید)

کد N583175