نماینده کاشان: دولت با بی توجهی به طیف نزدیک خود،عملا نمایندگان مجلس را به سمت جناح مخالف سوق می دهد

منصوری آرانی نماینده کاشان در روزنامه اعتماد نوشت:

طيف منتقدان جدي دولت در مجلس آنقدرها به لحاظ تعداد زياد نيستند كه بتوانند به تنهايي كاري از پيش ببرند. اين ائتلاف آنها با نيروهاي به اصطلاح خاكستري است كه باعث مي‌شود در بزنگاه‌هايي چون انتخاب وزير علوم حرف آنها به كرسي بنشيند. دولت عملا با بي‌توجهي نسبت به طيف سياسي نزديك خود اين نيروهاي خاكستري را هم به دامان منتقدان و رقباي سياسي فرستاده است و توان آنها در جهت تقابل با دولت به كار مي‌رود. قطع ارتباط موثر دولت با نمايندگان از يك سو و فضايي كه براي تبليغ مواضع منتقد دولت در مجلس فراهم شده است از سوي ديگر بستري را آماده كرده كه اكنون طيف زيادي از نمايندگان اين احساس را دارند كه دولت در جريان اداره وزارت علوم قصد تقابل با مجلس را دارد. حال آنكه در واقع احتمال اينكه دولت قصد چنين اقدامي داشته باشد اصلا زياد نيست، اما در نهايت آن چيزي كه تركيب راي نمايندگان را تعيين مي‌كند همين احساس عمومي مجلس است.
دولت وقت كمي دارد كه اين احساس را تغيير دهد، آقاي روحاني فردي سياستمدار است و بعيد است نداد كه در مجلسي كه در دوران انتخابات اكثر نمايندگانش در ستاد انتخاباتي رقباي او بوده‌اند نمي‌تواند بدون رايزني و ارتباط موثر جلو برود. همچنين دولت هنوز نيازمند اين مجلس است. هنوز دو لايحه بودجه اين دولت بايد در همين مجلس و با همين تركيب بررسي شود و اگر دولت و رييس‌جمهوري فكري براي اين تصور عمومي نكنند، كارهاي آينده كشور دچار مشكل اساسي خواهد شد.
[span]17302

کد N583045