وزیر دفاع پیشین آمریکا:

توانایی ارتش آمریکا برای واکنش به بحرانهای متعدد در معرض خطر قرار گرفته است

بین الملل آمریکای شمالی

وزیر دفاع پیشین آمریکا گفت: جلو دار بودن ارتش آمریکا در زمینه فن آوری و پاسخ به تهدیدات چند گانه در معرض خطر قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین آمریکا درباره ناتوانی ارتش آمریکا در پیشرو بودن در زمینه فن آوری و پاسخ دادن به بحران های چندگانه در سرتاسر جهان هشدار داد.

وی گفت: این روند از قبل شروع شده و در صورتی که بودجه های لازم تصویب نشوند و اختصاص داده نشوند این وضعیت وخیم تر و بدتر خواهد شد.

رابرت گیتس با اشاره به کاهش برخی بودجه های ارتش آمریکا افزود: این کاهش اعتماد به نفس در خصوص رهبری آمریکا در نقاط مختلف، جهان را به مخاطره انداخته است و وقت آن رسیده تا به این کاهش بودجه های باورنکردنی احمقانه پایان داده شود.

همچنین دریادار جاناتان گرینر فرمانده عملیات های دریایی نیروی دریایی آمریکا به رویترز گفت: اگر کاهش بودجه توسط قانونگذاران متوقف نشود نیروی دریایی مجبور به کاهش نیروهای خود می شود و توانایی نیروی دریایی برای استقرار کشتی ها در نقاط مختلف جهان کاهش خواهد یافت.