گزارش تصویری

دیدار اعضای هیأت امنا و دبیران استانی دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور با هاشمی رفسنجانی

هاشمي رفسنجاني

کد N582906