ابراز انزجار دیوید کامرون از سر بریدن "پیتر کاسیک" توسط داعش

بین الملل ایران در جهان

نخست وزیر انگلستان در واکنش به سر بریدن "پیتر کاسیک" توسط داعش ابراز انزجار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان در پی سر بریدن پیتر کاسیک گروگان آمریکایی توسط داعش از این حادثه ابراز انزجار کرد.

وی گفت: با دیدن قتل پیتر کاسیک وحشت زده شدم.

دیوید کامرون گفت: داعش با سر بریدن "پیتر کاسیک" شرارت خود را نشان داد.

پیتر کاسیک امدادگر آمریکایی بود که سال گذشته در سوریه توسط داعش گروگان گرفته شده بود و روز گذشته توسط داعش سر بریده شد.