صابری در گفتگو با مهر خبر داد:

بهانه هیات رئیسه مجلس برای عدم قرائت گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد

سیاست مجلس

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، گفت: هیات رئیسه برای عدم قرائت گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد بهانه می آورد که چرا در این گزارش دوران مدیریتی دانشجو در این دانشگاه بررسی نشده است.

رضا صابری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص علت تاخیر در قرائت گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد، گفت: از ابتدای هفته گذشته قرائت گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد در دستور کار مجلس قرار داشت اما هیات رئیسه بهانه آورده است که گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد یک طرفه است.

نماینده مردم آزادشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انتقاد هیات رئیسه این است که چرا در گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد در خصوص تخلفات در دوران مدیریت آقای دانشجو در دانشگاه آزاد گزارشی نیامده است.

عضو هیات تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد، گفت: آقای زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات گزارشی در مورد مستندات تحقیق و تفحص از دوران مدیریت آقای دانشجو در دانشگاه آزاد تهیه و به هیات رئیسه ارائه داده است.

به گزارش مهر، در جلسه نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد علی رغم اینکه حدود 2 هفته در دستور کار مجلس قرار داشت، به کمیسیون آموزش جهت بررسی بیشتر ارجاع شد.