پس از تایید قوه قضائیه؛

آیین نامه اجرایی قسمتی از اصل 160 قانون اساسی به تصویب هیات وزیران می‌رسد

سیاست مجلس

نمایندگان مقرر کردند آیین نامه اجرایی قانون اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی پس از تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه نوبت عصر مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی نمایندگان مقرر کردند که آیین نامه اجرایی این قانون در مواردی که نیاز باشد توسط وزارت دادگستری تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

براساس این گزارش این ماده با 133 رای موافق، 10 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.