مشاور عالی شورای نگهبان: رئیس جمهور نمی تواند سرپرست وزارتخانه علوم شود

تسنیم نوشت:

مشاور عالی دبیر شورای نگهبان در امور حقوقی و سیاسی گفت: طبق تفسیر شورای نگهبان از قانون رییس‎جمهور نمی‎تواند سرپرستی یک وزارتخانه را برعهده بگیرد.

عباسعلی کدخدایی درباره اینکه که گفته می‌شود در صورت رای نیاوردن وزیر پیشنهادی علوم پس از 29 آبان ماه، رییس‎جمهور می‎تواند سرپرستی این وزارنخانه را برعهده بگیرد گفت: طبق تفسیر شورای نگهبان از اصل 135 قانون اساسی در صورت عدم موافقت مجلس شورای اسلامی با گزینه پیشنهادی رییس‎جمهور برای حضور در یک وزارتخانه وی باید شخصی را برای یک مدت 3 ماهه به عنوان سرپرست برای آن وزارتخانه انتخاب کند.

" اصل 135 قانون اساسی می گوید: وزرا تا زمانی‏ که‏ عزل‏ نشده‏ اند و یا بر اثر استیضاح‏ یا درخواست‏ رای‏ اعتماد، مجلس‏ به‏ آنها رای‏ عدم‏ اعتماد نداده‏ است‏ در سمت‏ خود باقی‏ می‏ مانند. استعفای‏ هیات‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از آنان‏ به‏ رییس‏ جمهور تسلیم‏ می‌شود و هیات‏ وزیران‏ تا تعیین‏ دولت‏ جدید به‏ وظایف‏ خود ادامه‏ خواهند داد. رییس‏ جمهور می‏ تواند برای‏ وزارتخانه‏ هایی‏ که‏ وزیر ندارند حداکثر برای‏ مدت‏ 3 ماه‏ سرپرست‏ تعیین‏ کند."

او گفت: در صورتی که روند انتخاب وزیر پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی بعد از انتخاب سرپرست پس از پایان مهلت سه ماهه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت نگیرد، رییس‌جمهور طبق قانون باید گزینه‎ای دیگر را برای وزارتخانه معرفی کند.

کدخدایی درباره سرپرستی رییس‌جمهور در صورت عدم احراز صلاحیت گزینه پیشنهادی وزارت از سوی نمایندگان گفت: این اصل در قانون اساسی ساکت است، اما طبق تفسیر شورای نگهبان رییس‌جمهور نمی‌تواند سرپرستی یک وزاتخانه را برعهده بگیرد.
مشاورعالی دبیرشورای نگهبان در امور حقوقی و سیاسی درباره استفاده رییس‌جمهور از حکم حکومتی برای حضور به عنوان سرپرست در یک وزاتخانه تاکیدکرد: این موضوع خارج از بحث حقوقی بوده و در قالب دیگری مطرح است.

 

23231

 

کد N582294