سردار دهقان:

‌ موسسه تحقيقات دفاعی مديريت تحقيقات نيروهای مسلح را در دست بگيرد

سیاست امنیتی و دفاعی

‌‌‌وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بيان اينكه به هيچ عنوان با شكل‌گيري ظرفيت‌هاي تحقيقاتي، پژوهشي مخالف نيستيم، گفت: موسسه تحقيقات صنايع دفاعي بايد بر تحقيقات و‌ انجام فعاليت‌هاي تحقيقاتي در سطح نيروهاي مسلح مديريت و نظارت كند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسين دهقان در مراسم توديع و معارفه رئيس موسسه تحقيقات صنايع دفاعي وزارت دفاع ‌بر فعال‌سازي سرمايه علمي، فكري و نيروي انساني ‌متناسب با شرايط زماني و اقتضائات آن تاكيد كرد و گفت: ‌تحوّل‌پذيري، ‌تحوّل‌گرايي و نوانديشي و نهايتاً‌ ‌نوآوري ‌در سازمان بايد در دستور كار هميشگي مديران وزارت دفاع باشد. ‌

وی با بيان اينكه اگر‌ به دنبال تحوّل، تغييرات جدّي، اثربخشي سازماني و مؤثر بودن در فضاي عمومي مديريت و جامعه هستيم ‌بايستي متناسب با اين رويكردها، ‌ظرفيت‌هاي جديد سازماني‌ شكل گيرند افزود: ضروري است ‌يك افق و چشم انداز بلندتري مدنظر متخصصين متعهد وزارت دفاع قرار گيرد و‌ با اشراف كامل به سازمان و صنعت مربوطه نگاه كنند.

وزیر دفاع با تاكيد بر شناسايي ظرفيت‌هاي سازماني ‌براي حركت به سمت آينده متعالي وزارت دفاع تصريح كرد: موسسه تحقيقات صنايع دفاعي نقش بسيار‌ ويژه و مهمي در اين خصوص دار‌د و ‌شناسايي ظرفيت‌هاي پنهان وزارت دفاع بايد به طور جدي ‌در برنامه‌ تحولي اين موسسه قرارگيرد.‌

سردار دهقان با بيان اينكه مؤسسه تحقيقات صنايع دفاعي بايد به عنوان يك پيكره با ‌مجموعه‌‌ هاي تحقيقاتي نيروهاي مسلح و مجامع تحقيقاتي كشور ‌ارتباط  و تعامل بيشتر و نزديك‌تري برقرار كند، اضافه كرد: ‌مؤسسه تحقيقات دفاعي بايد با ايجاد وحدت مديريتي پنجره‌اي براي معرفي وزارت دفاع در حوزه‌هاي پژوهشي، تحقيقاتي فراهم سازد.

وی با بيان اينكه مؤسسه تحقيقات صنايع دفاعي بايد ‌با جديت‌ به جايگاه نقش‌آفريني خودش در حوزه‌ تحقيقات، مديريت تحقيقات، ‌ديده‌باني تغييرات فناوري، ‌استانداردسازي و ‌تعالي سازماني برسد، ادامه داد:‌ در سطح نيروهاي مسلح به هيچ عنوان با شكل‌گيري ظرفيت‌هاي تحقيقاتي، پژوهشي مخالف نيستيم بلكه اين موضوع را يك امر مثبتي در جهت تحقق ‌تدابير فرماندهي معظم كل قوا مي دانيم.

‌وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با بيان اينكه در اين راستا موسسه تحقيقات صنايع دفاعي بايد بر تحقيقات و‌ انجام فعاليت‌هاي تحقيقاتي در سطح نيروهاي مسلح مديريت و نظارت كند، تصريح كرد: موسسه تحقيقات صنايع دفاعي بايد در روند تحقيقات نيروهاي مسلح ‌ هادي و تسهيل‌گر باشد چرا كه ‌مديريت بر تحقيقات كلان و راهبردي بحث جد‌ّي است‌.

سردار دهقان با بيان اينكه انجام هرنوع كار پژوهشي در سطح سازمان‌ها و صنايع وزارت دفاع بايد با هماهنگي مؤسسه تحقيقات دفاعي باشد، ‌خاطرنشان كرد: شوراي تحقيقات وزارت دفاع بايد با محوريت موسسه تحقيقات صنايع دفاعي و حضور مسئولان تحقيقاتي سازمان‌ها و صنايع تشكيل شود‌ تا نيازهاي پژوهشي سازمان‌ها در تمامي ابعاد بررسي شود‌.

گفتنی است در این مراسم از زحمات و خدمات صادقانه سردار سرتیپ دوم پاسدار ابوطالب شفقت قدردانی و جبل عاملیان به عنوان رئیس جدید موسسه تحقیقات دفاعی وزارت دفاع معرفی شد.