عضو مجلس نمایندگان افغانستان از سوء قصد جان سالم به دربرد

بین الملل آسیای غربی

عضو مجلس نمایندگان افغانستان از یک سوء قصد که در کابل صورت گرفت، جان سالم به دربرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های افغان با اشاره به حمله انتحاری به قصد ترور یک عضو مجلس نمایندگان افغانستان گزارش دادند که این عضو مجلس در این حمله زخمی شد.

بر این اساس در پی انفجار خودروی بمبگذاری شده در مسیر حرکت خودرو حامل "شکریه بارکزی" عضو مجلس نمایندگان افغانستان چهار نفر کشته و بیش از 10 نفر زخمی شدند.

تحقیقات در زمینه عاملان این انفجار آغاز شده است و بر اثر آن چندین خودرو منهدم شدند. همچنین مجروحین برای معالجه به بیمارستان منتقل شدند.