جلسه نوبت صبح مجلس پایان یافت

سیاست مجلس

جلسه علنی نوبت صبح مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش پایان یافت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه نوبت صبح مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش پایان یافت.

امروز جهت بررسی طرح الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت، جلسه نوبت عصر مجلس نیز برگزار خواهد شد.