مخالفت نمایندگان با عزل وزیر دادگستری براساس گزارش رئیس قوه قضائیه

مجلس,وزیر دادگستری,اجرای اصل 136 قانون اساسی

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به‌گزارش کمیسیون قضائی‌وحقوقی در‌مورد طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصدوشصتم (160) قانون اساسی، ماده 7 این طرح را براساس پیشنهاد اصلاحی علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس با 104 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الزام رئیس جمهور بر عزل وزیر دادگستری براساس گزارش رئیس قوه قضائیه، مخالف کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 25 آبان) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به‌گزارش کمیسیون قضائی‌وحقوقی در‌مورد طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصدوشصتم (160) قانون اساسی، ماده 7 این طرح را براساس پیشنهاد اصلاحی علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس با 104 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

گفتنی است در جریان رسیدگی به این ماده علی مطهری پیشنهاد رفع ابهامی را مطرح کرد مبنی بر اینکه رئیس جمهور نباید ملزم به عزل وزیر دادگستری (براساس اصل 136 قانون اساسی) پس از ارائه گزارش سوءعملکردش از سوی رئیس قوه قضائیه باشد.

در ماده 7 این طرح آمده بود که رئیس قوه قضائیه می‌تواند گزارش سوءعملکرد وزیر را جهت اجرای اصل 136 قانون اساسی به رئیس جمهور ارائه دهد، از این‌رو علی مطهری پیشنهاد اصلاحی را مطرح کرد مبنی بر اینکه رئیس قوه قضائیه می‌تواند گزارش سوءعملکرد وزیر را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به رئیس جمهور ارائه دهد.

کد N582027