بیشترین و کمترین میزان حمایت از جنگ با داعش در کدام کشور عربی است

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

نتایج یک نظرسنجی جدید در هفت کشور عربی نشان می دهد که مردم لبنان بیشترین و عربستان سعودی کمترین میزان حمایت از جنگ با گروه تروریستی داعش را دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی استار، این نظرسنجی که توسط مرکز تحقیقات و مطالعات سیاسی اعراب انجام شده نشان می دهد بیش از 70 درصد از مردم لبنان از جنگ با داعش حمایت می کنند. 

این تحقیق در کشورهای مصر، تونس، عربستان سعودی، اردن، لبنان، فلسطین و عراق انجام شده و نتایج بدست آمده از آن نشان می دهد که 59 درصد ار مردم کشورهای عربی از جنگ با داعش حمایت می کنند. 

بر اساس این نتایج، 76 درصد از مردم لبنان از جنگ با داعش حمایت می کنند که 68 درصد آنها قویا از آن حمایت کرده و هشت درصد دیگر نیز حمایتشان در حد معمولی است. 

بر همین اساس 58 درصد از پناهندگان سوری حاضر در کشورهای مختلف عربی نیز از جنگ با داعش حمایت می کنند. 

میزان حمایت از جنگ با داعش در تونس 54 درصد و در ادن 59 درصد است و 52 درصد از مردم فلسطین نیز از این جنگ حمایت می کنند. 

اما بیشترین مخالفت با جنگ با داعش در کشورهای عربی از سوی مردم عربستان سعودی بوده یعنی نیمی از مردم این کشور از جنگ با داعش حمایت کرده و نیمی دیگر با آن مخالف هستند و فقط 16 درصد از مردم عربستان از این جنگ حمایت قاطع می کنند. 

در مصر نیز فقط 52 درصد از مردم از جنگ با داعش حمایت می کنند.