کسینجر:

شعار "اسد باید برود"اشتباه بود

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

وزیر امور خارجه اسبق آمریکا در گفتگویی از اشتباه بودن شعار " اسد باید برود" در جریان مناقشات سوریه سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر،"هنری کیسینجر" در گفتگو با هفته نامه آلمانی اشپیگل اظهار داشت : اختلافات ما با روسیه بر سر مناقشه سوریه، حل و فصل برنامه هسته ای ایران را سخت تر کرد.

وی در ادامه گفت :آمریکا باید تصمیم بگیرد که چه نقشی را در خاورمیانه بازی کند.

وزیر امورخارجه اسبق آمریکا با اشاره به بحران اخیر در سوریه اظهار داشت:نباید از همان ابتدای درگیری ها شعار اسد باید برود را سر داد ،آمریکا باید تصمیم بگیرد در جهانی که انقلاب ها به سرعت در حال ترسیم مجدد نقشه جهان هستند؛ کجا قرار دارد ؟