با مصوبه نمایندگان مجلس انجام شد؛

وظایف جدید وزیر دادگستری در خصوص دستگاه قضایی

مجلس,وظایف جدید وزیر دادگستری

نمایندگان مجلس مصوب کردند وزیر دادگستری همکاری‌ لازم جهت تحقیق و تفحص مجلس در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه را انجام دهد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی، ماده 2 این طرح را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، براساس ماده 2 این طرح، وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد و از این حیث عهده‌دار امور ذیل است:

الف- ارائه لوایح قضایی تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری جهت تصویب آنها

ب- دفاع از لوایح قضایی در مجلس شورای اسلامی، اظهار نظر در مورد طرح‌های مربوط به قوه قضائیه و هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه

ت- پیگیری کلیه امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیئت وزیران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت رئیس‌جمهور و دستگاه‌های اجرایی

پ- هماهنگی در امور بین‌الملل در خصوص قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضائیه.

براساس تبصره ماده 2 نیز اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه و دفاع و اظهارنظر از طرح‌ها و لوایح قضایی توسط نماینده قوه قضائیه نیست.

از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن 161 نفر به این ماده رای مثبت، 3 نفر رای مخالف و 7 نفر نظر ممتنع دارند و این ماده به تصویب رسید.

کد N581586