پاسخ جالب مبارک به تازه ترین شایعه درباره مرگ وی

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر به جدیدترین شایعه مبنی بر مرگ وی پاسخ جالبی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  الیوم السابع، مردم یک میلیون بار مرا کشته اند، در حالی که عمر دست خداست.

مبارک این بار شایعه به کمارفتن وی و از کار افتادن تمام دستگاههای حیاتی بدن به جز قلب و دعوت شدن خانواده اش به بیمارستان نظامی المعادی را با لبخند پاسخ داد و به نزدیکان خود گفت : مردم یک میلیون بار مرا کشته اند، باور کنید که اگر اجل انسان فرا برسد، هیچ کس نمی تواند مانع آن شود،

منابع نزدیک به دیکتاتور سابق مصر گفته اند وی وضعیت جسمانی خوبی دارد و تحت درمان مستمر است و تعامل طبیعی با همه چیز دارد و همه دستگاههای بدنش بدون وقفه کار می کند.

حسنی مبارک در قیام فراگیر مردم مصر در سال 2011 میلادی از قدرت کنار زده شد، اما انقلاب مردم مصر در سال 2013 میلادی با دخالتهای گسترده رژیمهای مرتجع عرب به ویژه عربستان، به برکناری محمد مرسی اولین رئیس جمهور منتخب مصر پس از مبارک و روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع سابق منجر شد.