شیوه تربیت "داعشی" در مدارس حومه شرقی حلب

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

تروریستهای داعش با تعطیل کردن مدارس در شهر الباب در حومه شرقی حلب، خانواده ها را مجبور می کنند که دانش آموزان خود را به مدارس تحت سیطره داعش بفرستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النشره با انتشار خبری اعلام کرد که گروه تروریستی داعش در شهر الباب در حومه شرقی حلب اقدام به تعطیل کردن همه مدارس کرده است.

بر اساس این گزارش تروریستهای داعش پس از تعطیل کردن مدارس از خانواده های دانش آموزان سوری خواستند که آنها را به مدارس مورد تایید و تحت سیطره آنها بفرستند.

این تروریستها همچنین اتخاذ چنین اقدامی را از سوی والدین سوری یک وظیفه شرعی توصیف کردند.