علی مطهری:مخالفان وزرای پیشنهادی علوم گمان می کنند سعید جلیلی رئیس جمهور شده است

علی مطهری در مصاحبه با روزنامه اعتماد در باره رای مجلس به وزیر پیشنهادی علوم گفت:

اظهار نگراني‌ها از وضع دانشگاه‌ها بيشتر بهانه‌گيري است تا واقعيت. عده‌يي از باز شدن فضاي آزادي بيان در دانشگاه‌ها و از بين رفتن فضاي امنيتي در دانشگاه‌ها مي‌ترسند. ولي دانشگاه‌ها در يك سال و نيم گذشته نشاط علمي و سياسي خوبي پيدا كرده‌اند و جاي نگراني در اين مورد نيست.
اتفاقا همين اظهار نگراني‌ها مي‌تواند موجب تحريك دانشگاه‌ها شود. فقط مي‌توان برخي نگراني‌هاي فرهنگي را قابل توجه دانست كه آن هم قابل رفع است. در مجموع، گروكشي سياسي و هواهاي نفساني در كار است تا اصلاح مملكت و حق و عدالت. در واقع عده‌يي در مجلس مي‌گويند آن كسي كه ما مي‌گوييم بايد وزير شود و دانشگاه‌ها بايد در اختيار ما باشد. اينها خيال كرده‌اند آقاي جليلي در سال ٩٢ پيروز شده است. بايد بپذيريم كه مردم به گفتمان ديگري رأي دادند.
[span]17302

کد N581094