بازدید معاون اول رییس جمهور از مرز تمرچین

دولت

اسحاق جهانگیری ظهر امروز(شنبه) در ادامه برنامه‌های سفر یک روزه خود به استان آذربایجان غربی با حضور در شهرستان پیرانشهر از سالن مسافری و تجاری پایانه‌مرزی تمرچین بازدید کرد و با توضیحات فرماندار پیرانشهر، رییس کل و مسئولین گمرک این پایانه از ظرفیت‌ها و مشکلات پایانه مرزی تمرچین مطلع شد.

معاون اول رییس جمهور از مرز تمرچین واقع در شهرستان پیرانشهر بازدید کرد و در جریان مسائل و مشکلات پایانه این مرز قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری ظهر امروز(شنبه) در ادامه برنامه های سفر یکروزه خود به استان آذربایجان غربی با حضور در شهرستان پیرانشهر از سالن مسافری و تجاری پایانه مرزی تمرچین بازدید کرد و با توضیحات فرماندار پیرانشهر، رییس کل و مسئولین گمرک این پایانه از ظرفیت ها و مشکلات پایانه مرزی تمرچین مطلع شد.

کد N580986