آموزش 2 هزار مخالف سوری توسط آمریکا و ترکیه

بین الملل

ارتش آمریکا و ترکیه 2 هزار نفر از گروه های مسلح مخالف دولت سوریه را در داخل خاک ترکیه آموزش می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، مقامات نظامی آمریکا و ترکیه بعد از دیدار در ستاد مشترک ارتش ترکیه در آنکارا درباره آموزش مخالفان میانه روی دولت سوریه در خاک ترکیه به تافق رسیدند.

بعد از 3 دیدار بین مقامات نظامی ترک و آمریکا دو طرف درباره اختصاص پایگاه هیرفانلی در منطقه قرشهر برای آموزش مخالفان سوری به توافق رسیدند.

در این جلسات توافق شده است تا نیروهای موسوم به ارتش آزاد سوریه و ترکمن های سوریه توسط نظامیان ترکیه و آمریکا در این پایگاه تحت آموزش های نظامی قرار گیرند.

همچنین قرار است آمریکا سلاح و مهمات مورد نیاز را به همراه هزینه های آموزش تامین کند.

آموزش 2 هزار نفر از این افراد قرار است از اول مان دسامبر آغز شود.

بنا بر این گزارش مقامات آمریکا و ترکیه درباره آموزش نیروهای کردستان سوریه در ترکیه به توافق نرسیده اند و قرار است آموزش آنها توسط آمریکا در کردستان عراق صورت گیرد.