بر اساس مصوبه هیأت وزیران؛

رئیس سازمان میراث فرهنگی عضو شورای اجتماعی کشور شد

دولت

در مصوبه هیئت وزیران آمده است: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ترکیب اعضای شورای اجتماعی کشور موضوع ماده 3 تصویب نامه شماره 24461/ت 23301 ه مورخ 10/9/1380 اضافه می شود.

بر اساس مصوبه هیأت وزیران، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، عضو شورای اجتماعی کشور شد.

به گزارش ایلنا، در مصوبه هیئت وزیران آمده است: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ترکیب اعضای شورای اجتماعی کشور موضوع ماده 3 تصویب نامه شماره 24461/ت 23301 ه مورخ 10/9/1380 اضافه می شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، این مصوبه را در تاریخ 21/8/1393 برای اجرا به وزارت کشور و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ابلاغ کرد.

کد N580606