مخالفت اشرف غنی باعملیات شبانه نیروهای خارجی در افغانستان

بین الملل

رئیس جمهوری افغانستان مخالفت خود را با عملیات شبانه نیروهای خارجی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خامه پرس، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان اجازه عملیات شبانه را به نیروهای امنیتی و خارجی نداد و گفت هیچ‌ گونه اجازه عملیات نظامی شب‌ هنگام داده نشده است.

بر این اساس کاخ ریاست جمهوری افغانستان از شورای امنیت ملی خواسته تا یک طرزالعمل کاری را در رابطه با چگونگی تنظیم عملیات نیروهای امنیتی افغان طبق قانون جاری این کشور، ارزش‌ های اسلامی و فرهنگ افغانی ترتیب دهد.

در بیانیه کاخ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که این عملیات هنگامی اجرا می شود که دولت اطمینان خاطر حاصل کند خطری تهدیدی نیروهای امنیتی و غیرنظامیان را تهدید نمی کند.