تهدید مجدد انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا

بین الملل

وزیر امور خارجه انگلیس تهدید کرد که اگر اتحادیه اروپا اصلاحات مورد نظر لندن در خصوص مهاجران را اعمال نکند، این کشور آماده خروج از اتحادیه اروپاست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "فیلیپ هاموند" در واکنش به اظهارات "آنگلا مرکل" صدر اعظم آلمان، که اعلام کرده بود سیاست های مورد نظر انگلیس در خصوص مهاجران موجب شده تا روابط لندن با اتحادیه اروپا به نقطه بدون بازگشت برسد، اظهار داشت: هیچ نقطه بازگشتی در کار نیست و اگر اتحادیه اروپا اصلاحات مورد نظر ما در مورد مهاجران اجرا نشود انگلیس از اتحادیه خارج می شود. 

این وضعیت در حالی است که انگلیس بارها تهدید به خروج از اتحادیه کرده و در همین رابطه "دیوید کامرون" نخست وزیر این کشور، سال 2017 را زمان برگزاری همه پرسی برای تعیین تکلیف این کشور در خصوص باقی ماندن و یا خروج از اتحادیه اعلام کرده است.

موضوع جدا شدن انگلیس از اتحادیه اروپا از اواخر سال 2012 مطرح شد و دولت کامرون تلاش کرد تا از یک سو با تکرار این موضوع امتیازاتی خاص را از بروکسل بگیرد و از سوی دیگر بر موج ایجاد شده در انگلیس در خصوص ناراحتی از عملکرد اتحادیه اروپا سوار شده و بدین ترتیب محبوبیت خود در میان مردم بریتانیا را افزایش دهد.