کدخدایی در گفتگو با مهر:

کاهش میزان مغایرت مصوبات دولت با قانون/ نامزد انتخابات مجلس نمی شوم

سیاست

مشاور عالی دبیر شورای نگهبان با اشاره به قوانین ذاتی مجلس در پرسش و استیضاح اعضای دولت گفت: این حق قانونی مجلس است که هر جا لازم شد نسبت به پرسش و استیضاح اقدام کند، لذا مجلس شورای اسلامی نباید از استیضاح رئیس جمهور ابا داشته باشد.

عباسعلی کدخدایی، مشاور عالی دبیر شورای نگهبان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا ارتباط دولت یازدهم با مجلس در زمینه حقوقی و رویکردها  بهتر شده است یا خیر؟، گفت: دولت جدید در بخشی از مصوبات تلاش کرده است که نظرات رئیس مجلس را اعمال کند که در این میان نیز میزان مغایرت مصوبات دولت با قانون بسیار کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: همچنین در دولت گذشته نیز نسبت به اجرای اصل 138 قانون اساسی تردید داشتند، اما دولت فعلی نیز این تردیدها را ندارد و این هماهنگی می تواند نسبت به هرچه بهتر اجرا شدن قوانین کمک کند.

کدخدایی با اشاره به وظایف ذاتی مجلس در استیضاح وزرا و حتی رئیس جمهور که در قانون پیش بینی شده است، تصریح کرد: این حق قانونی مجلس است که هر جا لازم شد نسبت به پرسش و استیضاح اقدام کند، لذا مجلس شورای اسلامی نباید از استیضاح رئیس جمهور ابا داشته باشد.

سخنگوی سابق شورای نگهبان بیان کرد: نباید مجلس را محدود کنیم که از اختیارات خود به دلیل اینکه امکان دارد فضای جامعه بهم بریزد، استفاده نکند. لذا اگر این اقدام مجلس در ظرفیت و جایگاه قانونی و در زمان خودش انجام بشود نشانگر بلوغ اجتماعی و سیاسی حاکم در جامعه است.

وی با اشاره به لوایح ارسالی دولت به مجلس اظهار داشت: در برخی از لوایحی که دولت به مجلس می فرستد، همچنان ضعف کارشناسی در امور حقوقی را مشاهده می کنیم و نیازمندیم که این ضعف های کارشناسی را در دولت و مجلس مرتفع کنیم.

کدخدایی در پاسخ به این سوال که آیا شما در انتخابات آتی مجلس شرکت خواهید کرد یا خیر؟، گفت: ترجیح می دهم در محیط دانشگاه باشم و انشاءالله در همانجا خواهم ماند.