رئیس دانشگاه آزاد در گفت‌وگو با ایلنا:

توسعه علمی نیازمند یک فضای آزادانه‌ است

سیاست داخلی

اگر در دانشگاه فضای باز نباشد، نشاط علمی، نشاط فرهنگی و نشاط سیاسی نمی‌تواند رشد کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه توسعه علمی نیازمند یک فضای آزادانه‌ است، تاکید کرد: رشد علمی به نشاط‌ فرهنگی و سیاسی وابسته است.

حمید میرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به ضرورت وجود فضای آزاد در دانشگاه‌ها و آموزش‌عالی گفت: اگر در دانشگاه فضای باز نباشد، نشاط علمی، نشاط فرهنگی و نشاط سیاسی نمی‌تواند رشد کند.

وی افزود: رشد علمی به نشاط‌ فرهنگی و سیاسی وابسته است بنابراین روش‌ها و منش‌های ما بر این اساس تنظیم شده است که بتواند دانشگاه رشد کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه این مطلب تصریح کرد: توسعه علمی نیازمند یک فضای آزادانه‌ای است که بر آن اساس، دانشجویان و اساتید بتوانند با احساس مسئولیت نسبت به توسعه کشور کارشان را انجام بدهند.

کد N579421