تقی پور با مهر مطرح کرد:

پرچم سازمان تامین اجتماعی در مسائل سیاسی سفید است/ تلاش برای خروج سازمان از حواشی

سیاست

رئیس سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه پرچم سازمان تامین اجتماعی در مسائل سیاسی سفید است، گفت: این سازمان حاکمیتی است و نباید به هیچ جناح سیاسی وابستگی داشته باشد.

تقی نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه‌های این سازمان برای دور شدن از فضای سیاسی گفت: برنامه من این است که سازمان تامین اجتماعی را از حاشیه‌های سیاسی خارج کرده و میان مردم و سازمان اعتماد ایجاد کنم.

وی تولید امنیت اجتماعی را از دیگر برنامه ‌های سازمان تامین اجتماعی خواند و گفت: برنامه های عملیاتی سازمان طی چند ماه گذشته نشان می‌دهد این سازمان در حال بازگشت به ماموریت‌های اصلی خود است.

وی با تاکید بر اینکه پرچم سازمان تامین اجتماعی در مسائل سیاسی سفید است گفت: این سازمان حاکمیتی است و نباید به هیچ جناح سیاسی وابستگی داشته باشد.

نوربخش اظهار داشت: نوع عزل و نصب های اخیر سازمان تامین اجتماعی در چند ماه گذشته نمایانگر این موضع گیری است.