دومین نامه آیت الله حائری شیرازی به علی مطهری

ایلنا متن دومین نامه آیت الله حائری شیرازی به علی مطهری را به شرح زیر منتشر کرده است:

 

بسم‌الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر علي مطهري
نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي
سلام عليكم
در صورتي‌كه دعوت مردم به راهپيمايي اعتراضي مورد تاييد جنابعالي نيست، مرقومه خطاب به كساني است كه از آن راهپيمايي دفاع مي‌كنند، پس ماهيت نامه به قوت خود باقي است. اينكه در مسائل اجتماعي و حقوق كلي مردم جاي گذشت نيست درست است، ولي برفرض صحت ادعا، تقيه، رساندن مردم به حقوق اجتماعي از راهي غير از مواجهه صريح است، براي حفظ يكپارچگي و وحدت.
برخي از اساتيد دانشگاه نيز نامه نوشته‌اند و راهپيمايي ۸۸ را از نوع راهپيمايي‌هاي ۴۲ تا ۵۷ هماهنگ با عقل اجتماعي دانسته‌اند و با كلامي زيبا اظهار شگفتي كرده‌اند كه چرا در رعايت عقل اجتماعي در مورد فوق اظهار ترديد كرده‌ام.
اگر نيت راهپيمايي‌كنندگان سال ۸۸ عينا همان نيت تظاهرات‌كنندگان سال‌هاي ۴۲ تا ۵۷ است و اينجانب حرف خود را در مورد ترديد در رعايت عقل اجتماعي پس بگيرم و در مقابل، آنها هم بپذيرند كه براي براندازي يك نظام اين كار را انجام داده‌اند، اين چگونه دفاعي است؟!! كه طرف را از غفلت به‌كارگيري عقل اجتماعي تبرئه كنيم و به نيت براندازي متهم نماييم!! به عزيزان بفرماييد اين كلام زيبايي نيست!
اگر آنها با علم به اينكه سرانجام، براندازي صورت مي‌گيرد، باز دعوت به راهپيمايي كرده‌اند، عقل اجتماعي مي‌گويد امور از دست آنها هم خارج مي‌شد و آنچه در مصر اتفاق افتاد در كشور ما هم اتفاق مي‌افتاد. مقايسه دو نمونه از دست به دست شدن قدرت، يكي در خيابان‌هاي مصر و ديگري در انتخابات ۹۲، اين نتيجه را دست مي‌دهد كه ما بايد در حوادثي مثل فتنه سال ۸۸ براي حل همه مسائل از راه قانون استفاده كنيم و هر چه را كه به آن رويداد انجاميد - از هر طرف كه باشد- خلأ قانوني را لكه‌گيري كنيم نه اينكه از دعوت مردم به خيابان آمدن دفاع نماييم. اينكه رقابت بين طرفداران اصل نظام به نوعي انجام شود كه از رفاقت دور و به عداوت نزديك شود تحت هر عنوان كه باشد حامل نوعي فتنه است و بزرگان هميشه از دوستان خواسته‌اند گفتار و كردار نفوذيان را به حساب طرف مقابل نگذارند و به عزيزان طرف مقابل هم توصيه كرده‌اند قبل از اينكه ديگران تذكر دهند، فاصله خود را با گفتار و كردار بي‌منطق آناني كه خود را به شما نزديك مي‌كنند، حفظ نمايند.
 عقل اجتماعي دور شدن دو طيف را كه در قبول اصل نظام با هم اشتراك دارند به نفع دشمن مشترك و به ضرر اصل نظام مي‌داند و هرگونه رفتار و گفتار فاصله‌انگيز و نفرت‌زا را محكوم مي‌نمايد و از نوع فتنه مي‌داند.
و السلام عليكم و رحمه‌الله
محي‌الدين حائري شيرازي/۱۴محرم الحرام

 

 

17302

کد N579163