آرژانتین دادخواستی را به سفارت انگلیس ارائه کرد

بین الملل

آرژانتین با ارائه دادخواستی به سفارت انگلیس، بریتانیا را به انجام اقدامات تحریک آمیز در نزدیکی جزایر مورد مناقشه فالکلند متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه از طرح اتهامات آرژانتین علیه انگلیس مبنی بر انجام اقدامات تحریک آمیز و برگزاری رزمایش‌ در نزدیکی جزایر مورد مناقشه فالکلند خبر داد.

وزارت امور خارجه آرژانتین همچنین از ارائه شکایت به سفارت انگلیس در پی برگزاری رزمایش در 350 کیلومتری شرق این کشور و شرکت ناوشکن اچ ام اس آیرون دوک در این رزمایش و شلیک 136 گلوله شلیک خبر داد.

مجمع الجزایر فالکلند حدود صد و هشتاد سال است که زیر نظر انگلیس اداره می شود و دردهه 1980 جنگی بین انگلیس و آرژانتین بر سر جزایر مالویناس در گرفت که در نتیجه آن بیش از 600 سرباز آرژانتینی و همچنین 250 سرباز انگلیسی کشته شدند.

همچنین به گفته رئیس جمهور آرژانتین، ارتش انگلیس همه فعالیتهای مربوط به سامانه های اطلاعاتی و استقرار نیروهای نظامی خود در اقیانوس اطلس جنوبی را از طریق جزایر فالکند مدیریت می کند.