انتشار کتاب یک روزنامه‌نگار فرانسوی در گابن جنجال به پا کرد

واحد مرکزی خبر نوشت:

انتشار کتاب یک روزنامه نگار فرانسوی در گابن جنجال برانگیز شده است.

به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار؛ تظاهرکنندگان روز گذشته در لیبرویل پایتخت گابن با نیروهای پلیس درگیر شدند. مخالفان نیز در گابن تصمیم گرفته اند علیه علی بونگو رئیس جمهور این کشور شکایت کنند. علت این اعتراضات انتشار کتاب یک روزنامه نگار فرانسوی است که در آن ادعا شده علی بونگو برای شرکت در انتخابات سال دو هزار و نه شناسنامه خود را تغییر داده است. کتاب را روزنامه نگاری به اسم «پیه ر په ئان» به رشته تحریر در آورده است. او در کتاب خود نوشته است علی بونگو زاده گابن نیست و اصلیتی نیجریایی دارد.

4949

کد N578772