آیت الله حائری دوباره به علی مطهری نامه نوشت

سیاست داخلی

در صورتیکه دعوت مردم به راهپیمائی اعتراضی مورد تایید جنابعالی نمی‌باشد، مرقومه خطاب به کسانیست که از آن راهپیمایی دفاع می‌کنند، پس ماهیت نامه به قوت خود باقیست.

آیت الله حائری مجدداَ خطاب به علی مطهری نامه‌ای نوشت. 

به گزارش ایلنا، متن این نامه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر علی مطهری
نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم

در صورتیکه دعوت مردم به راهپیمائی اعتراضی مورد تایید جنابعالی نمی‌باشد، مرقومه خطاب به کسانیست که از آن راهپیمایی دفاع می‌کنند، پس ماهیت نامه به قوت خود باقیست.

اینکه در مسائل اجتماعی و حقوق کلی مردم جای گذشت نیست درست است، ولی برفرض صحت ادعا، تقیه، رساندن مردم به حقوق اجتماعی از راهی غیر از مواجهه صریح است، برای حفظ یکپارچگی و وحدت.

برخی از اساتید دانشگاه نیز نامه نوشته اند و راهپیمائی ۸۸ را از نوع راهپیمایی های ۴۲ تا ۵۷ هماهنگ با عقل اجتماعی دانسته‌اند و با کلامی زیبا اظهار شگفتی کرده‌اند که چرا در رعایت عقل اجتماعی در مورد فوق اظهار تردید کرده‌ام.

اگر نیت راهپیمایی کنندگان سال ۸۸ عینا همان نیت تظاهرات کنندگان سالهای ۴۲ تا ۵۷ است و اینجانب حرف خود را در مورد تردید در رعایت عقل اجتماعی پس بگیرم و در مقابل آنها هم بپذیرند که برای براندازی یک نظام اینکار را انجام داده‌اند، این چگونه دفاعیست؟!! که طرف را از غفلت بکارگیری عقل اجتماعی تبرئه کنیم و به نیت براندازی متهم نماییم!! به عزیزان بفرمایید این کلام زیبائی نیست!

اگر آن‌ها با علم به این كه سرانجام، براندازی صورت می‌گیرد، باز دعوت به راهپیمایی كرده‌اند، عقل اجتماعی می‌گوید امور از دست آن‌ها هم خارج می‌شد و آن‌چه در مصر اتفاق افتاد در كشور ما هم اتفاق می‌افتاد. مقایسه دو نمونه از دست به دست شدن قدرت، یكی در خیابان‌های مصر و دیگری در انتخابات ۹۲، این نتیجه را دست می‌دهد كه ما باید در حوادثی مثل فتنه‌ی سال ۸۸ برای حل همه مسائل از راه قانون استفاده كنیم و هر چه را كه به آن رویداد انجامید - از هر طرف كه باشد- خلاء قانونی را لكه گیری كنیم نه اینكه از دعوت مردم به خیابان آمدن دفاع نمائیم. این كه رقابت بین طرفداران اصل نظام به نوعی انجام شود كه از رفاقت دور و به عداوت نزدیك شود تحت هر عنوان كه باشد حامل نوعی فتنه است و بزرگان همیشه از دوستان خواسته‌اند گفتار و كردار نفوذیان را به حساب طرف مقابل نگذارند و به عزیزان طرف مقابل هم توصیه كرده‌اند قبل از این‌كه دیگران تذكر دهند، فاصله خود را با گفتار و كردار بی‌منطق آنانی كه خود را به شما نزدیك می‌كنند حفظ نمایند. عقل اجتماعی دور شدن دو طیف را كه در قبول اصل نظام با هم اشتراك دارند به نفع دشمن مشترك و به ضرر اصل نظام می‌داند و هرگونه رفتار و گفتار فاصله‌انگیز و نفرت‌زا را محكوم می‌نماید و از نوع فتنه می‌داند.
و السلام علیکم و رحمه الله
محی الدین حائری شیرازی۱۴/محرم الحرام

کد N578604