در جلسه هفته آینده کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس؛

تردد همراهان و مشاوران نمایندگان، به داخل مجلس بررسی می‌شود

مجلس,تردد همراهان و مشاوران نمایندگان

کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در جلسه هفته آینده خود موضوع تردد همراهان و مشاوران نمایندگان به مجلس را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

کمیسیون آیین‌نامه داخلی سه‌شنبه هفته آینده (27 آبان ماه 93) ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی (مبحث نظارت) در دستور کار خود دارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا؛ در این جلسه قرار است نامه شماره52257/10/د مورخ4/8/1393 حوزه ریاست مجلس درخصوص ساختار دفتر نمایندگان ادوار (مربوط به ساختار اداری) و پیشنهاد تعدادی از نمایندگان در مورد تردد همراهان و مشاورین نمایندگان به مجلس (مربوط به ساختار اداری) مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

کد N578015