پورمحمدی در گفتگو با مهر:

دولت راسا هیچ پرونده قضایی را از قوه مطالبه نخواهد کرد/ برای یک بار هم که شده وظایف وزیر دادگستری باید روشن شود

سیاست

وزیر دادگستری گفت: دولت راسا هیچ پرونده قضایی را مطالبه نخواهد کرد و چنین حقی را هم ندارد اما اگر نماینده مجلسی سوال کرد به همان میزان که سوال شده و تابع عدم خدشه وارد شدن به استقلال قضات است وزیر داد گستری پاسخ را به مجلس ارائه دهیم.

حجت الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری با حضور در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص طرح افزایش اختیارات و مسئولیت وزیر دادگستری که کلیات آن روز گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسید گفت: دادستان کل کشور در خصوص این طرح مخالف نیست، نظر وی این است که این طرح نقاط ابهامی دارد و خوب است در کمیسیون تخصصی مجلس مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

وی افزود: همه نمایندگان دغدغه نسبت به این مسئله دارند سوابق امر برای ما نشان داده که وقتی طرحی اینچنینی از این پله به آن پله و از این ستون به آن ستون شده به دست فراموشی سپرده می شود و تحت تاثیر کشمکش ها و دیدگاه های متفاوت قرار می گیرد.

این عضو دولت ادامه داد: باید اجازه داده شود که این قانون حتی اگر ضعیف است برای یک بار هم که شده وظایف وزیر دادگستری را روشن کند چون اگر طرح طبق روال عادی طرح های مجلس بررسی شود بعید است که مورد تصویب قرار گیرد، ذهن مجلس هم روی این مسئله فعال است والا هم قوه قضاییه معتقد است که باید پاسخگویی وجود داشته باشد و هم وزارت دادگستری به این امر اعتقاد دارد.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: البته در این طرح ملاحظاتی وجود دارد و از جمله اینکه استقلال قضات و دستگاه قضایی باید حفظ شود که این امر درست است و باید به آن پایبند باشیم.

پورمحمدی وزیر دادگستری درباره اینکه دادستان کل کشور معتقد است با این طرح دست دولت و وزیر دادگستری در برخی پرونده های ویژه باز می شود گفت: این تعبیری بود که به عنوان یک شبهه برخی نمایندگان ایجاد کردند، دولت خود راسا هیچ پرونده ای را مطالبه نخواهد کرد و چنین حقی را هم ندارد اما اگر نماینده مجلسی سوال کرد به همان میزان که سوال شده و تابع عدم خدشه وارد شدن به استقلال قضات است جواب دستگاه قضا به ما ارجاع شده که ما آن را به مجلس ارائه دهیم.

وی افزود: وزیر دادگستری به عنوان دریافت کننده سوال، پاسخی از قوه قضاییه خواهد گرفت و آن را در صحن علنی مجلس به نمایندگان ارائه می کند.