• ۱۵بازدید
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس هشتم در غرفه ایلنا؛

مدیران جدید تامین اجتماعی پیگیر تخلفات مرتضوی باشند

مجلس,فرهاد تجری

در صورتی که مدیران جدید در انجام این امر کوتاهی کنند و عمدا یا سهوا در روشن شدن ابعاد تخلف کم کاری کنند به لحاظ قانونی مسئول هستند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس هشتم، ضمن حضور در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها، از غرفه ایلنا بازدید کرد.

دکتر فرهاد تجری ضمن بازدید از غرفه ایلنا در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص تحقیق و تفحص بانک ها در مجلس انجام این امر را یک پروسه طولانی دانست و نظر به حساسیت ها و استناد تحقیق و تفحص مجلس در محاکم قضایی، حساسیت را بالا برده است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس هشتم در خصوص تخلفات در زمان مدیریت مرتضوی گفت: با فرض اینکه در سازمان تامین اجتماعی تخلف صورت گرفته است، مدیران جدید چه از لحاظ عرفی و چه اخلاقی و قانونی موظف هستند که این تخلفات را اعلام کنند و به طور جد پیگیر باشد و تا حصول نتیجه و ارائه گزارش عملکرد به مقامات بالاتر از تکاپو نیفتد.

تجری تصریح کرد: در صورتی که مدیران جدید در انجام این امر کوتاهی کنند و عمدا یا سهوا در روشن شدن ابعاد تخلف کم کاری کنند به لحاظ قانونی مسئول هستند.

وبگردی