نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس هشتم در غرفه ایلنا؛

مدیران جدید تامین اجتماعی پیگیر تخلفات مرتضوی باشند

مجلس,فرهاد تجری

در صورتی که مدیران جدید در انجام این امر کوتاهی کنند و عمدا یا سهوا در روشن شدن ابعاد تخلف کم کاری کنند به لحاظ قانونی مسئول هستند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس هشتم، ضمن حضور در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها، از غرفه ایلنا بازدید کرد.

دکتر فرهاد تجری ضمن بازدید از غرفه ایلنا در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص تحقیق و تفحص بانک ها در مجلس انجام این امر را یک پروسه طولانی دانست و نظر به حساسیت ها و استناد تحقیق و تفحص مجلس در محاکم قضایی، حساسیت را بالا برده است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس هشتم در خصوص تخلفات در زمان مدیریت مرتضوی گفت: با فرض اینکه در سازمان تامین اجتماعی تخلف صورت گرفته است، مدیران جدید چه از لحاظ عرفی و چه اخلاقی و قانونی موظف هستند که این تخلفات را اعلام کنند و به طور جد پیگیر باشد و تا حصول نتیجه و ارائه گزارش عملکرد به مقامات بالاتر از تکاپو نیفتد.

تجری تصریح کرد: در صورتی که مدیران جدید در انجام این امر کوتاهی کنند و عمدا یا سهوا در روشن شدن ابعاد تخلف کم کاری کنند به لحاظ قانونی مسئول هستند.

کد N577889