سفیر سابق ایران در یونان در گفتگو با ایلنا:

تمدید وضعیت اضطراری حکایت از زیر فشار بودن اوباما دارد

سیاست خارجی

تمدید قانون وضعیت اضطراری ایران که توسط اوباما به امضاء رسید تاثیری در مذاکرات هسته ای ایران نخواهد داشت و این قانون تنها جنبه شکلی دارد تا جنبه ماهوی.

تمدید قانون وضعیت اضطراری ایران تنها چند روز بعد از مذاکرات عمان؛ گمانه زنی های زیادی را درباره تحرکات بعدی جمهوری خواهان در فضای سیاست داخلی آمریکا را به وجود آورده است. 

مهدی محتشمی سفیر سابق ایران در یونان در خصوص تمدید قانون وضعیت اضطراری ایران به خبرنگار ایلنا گفت: این قانون از سال 1358 توسط دولت آمریکا وضع شده و هر ساله به صورت اتوماتیک تمدید می شود اما رئیس جمهوری که در آن زمان بر صندلی کاخ سفید تکیه زده است می تواند از امضاء این قانون امتناء کند.

وی ادامه داد: در حالت فعلی که جمهوری خواهان بر کنگره و سنا مسلط شده اند؛ امضای این قانون از سوی اوباما حکایت از فشار جمهوری خواهان بر دموکراتها را دارد و باید گفت که امضای این قانون در شرایط فعلی که مذاکرات هسته ای ایران نیز در پیش رو می باشد به نوعی یک کج سلیقه بازی به حساب می آید.

سفیر سابق ایران در یونان افزود: امضای این قانون به این دلیل که یک قانون شکلی محسوب می شود تاثیری بر روند مذاکرات و تحریمها نخواهد داشت بطوریکه از گذشته تا به امروز این قانون به نوعی علیه ایران تمدید شده است و باید نگران تمدید مجدد این قانون و ارسال آن به کنگره باشیم.

محتشمی در پایان اظهار داشت: رئیس جمهور آمریکا این اختیار را دارد که این قانون را امضاء نکند اما اینکه در شرایط فعلی چه دلایلی مبنی بر امضای این قانون پیش آمده، باید گفت که دلیل آن بی شک در کنگره و سنا نهفته است اما اگر این قرار داد توسط اوباما به امضا نمی رسید، می شد تا حدودی از آن به عنوان یک حسن نیت یاد کرد که البته این امر محقق نشد.

کد N577880