وعده منصور هادی به حوثیها در خصوص تعدیل کابینه جدید

بین الملل

رئیس جمهوری یمن متعهد شد که طی ماههای آتی تغییراتی را در درون کابینه جدید دولت یمن ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از براقش نت، به دنبال تشکیل دولت جدید یمن و مخالفات حوثیها با برخی از اعضای کابینه جدید دولت برخی منابع اعلام کردند که "عبد ربه منصور هادی" رئیس جمهوری یمن به انصارالله این وعده را داده است که طی ماههای آینده تعدیلاتی را در داخل کابینه جدید صورت دهد.

این منابع اعلام کردند که پس از اعتراض انصارالله به انتصاب برخی از افراد در پستهای وزارتی در کابینه جدید دولت یمن هادی متعهد شد که طی ماههای آتی تعدیلاتی را در داخل این کابینه ایجاد کند و از حوثیها خواست که با توقف اعتراضات خود در این زمینه به دولت جدید اجازه فعالیت بدهند.