درخواست شورای امنیت از پارلمان لبنان

بین الملل

شورای امنیت با انتشار بیانیه ای بر لزوم انتخاب ریاست جمهوری جدید در این کشور توسط پارلمان لبنان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، پس از گذشت شش ماه از  خلاء ریاست جمهوری در لبنان، شورای امنیت با انتشار بیانیه ای از اعضای پارلمان این کشور خواست که به وضعیت موجود پایان دهند.

در این بیانیه بر لزوم تلاش برای حفاظت از وحدت ملی از سوی همه گرههای سیاسی لبنانی و اتخاذ سیاست خویشتنداری تاکید شده است.

اعضای شورای امنیت درخصوص ادامه پیدا کردن زمان خلاء ریاست جمهوری در لبنان اظهار نگرانی کرده و بر لزوم انتخاب رئیس جمهوری جدید لبنان بدون وقت کشی و در اولین فرصت تاکید کردند.